Onderzoek steenmarter.

Afgelopen jaren is er onderzoek gestart op de steenmarter. Daar waar de steenmarter een groot aandeel had in predatie, konden wij als collectief in de pen klimmen, om binnen deze gebieden de steenmarter te vangen en doden. In 2020 en 2021 was de predatiedruk hoger dan 25% procent, in de gebieden: Bolsward, Skrok, Skrins, Wammerter polder en runom Easterein. Wat betekende dat we hier de steenmarter mochten bestrijden. Ons vrijwilligers hebben in die jaren met vele camera’s de nesten gevolgd. Vanuit deze gegevens konden wij in de pen klimmen richting ‘Profinsje Fryslan’, om dit exemplaar te bestrijden. In de maanden December tot en met de dag van vandaag, zijn er 65 vangbakken geplaatst, van Bolsward, tot en met Hylaard. En dit met succes. Een kleine 30 steenmarters werden weg gevangen in dit gebied. En op dit moment kunnen wij constateren dat dit een ‘boppeslach’ is geweest. Daar waar wij het gebied, zo goed als schoon hebben gekregen van de steenmarter, zagen wij afgelopen periode ook ontzettend goede resultaten. We hebben bijna geen enkele steenmarter binnen dit gebied op de camera gehad. Binnen dit grensgebied zijn de resultaten gewoon ook goed te noemen. Af en toe zweefde er nog eens een bunzing of hermelijn door het gebied, maar al met al, zijn we tevreden. Wederom net als vorig jaar krijgen we dit jaar veel kuikens vlieg vlug.

Voor dit jaar zijn er weer nieuwe gebieden aangevraagd voor monitoring steenmarter. Boxum, Plattedyk Tzum, Lemster polder, Tsjerkgaast, Easterein, Klaaiterp en Meamert, hebben zich ingezet op monitoring op nesten. Een groot aantal vrijwilligers hebben de nesten gevolgd, om te kijken wat de resultaten zijn. Op het moment van schrijven ( 12-6-2022 ), zou het zo wel eens kunnen zijn, dat Meamert, Klaaiterp, Lemster polder en Tsjerkgaast, de predatiedruk van de steenmarter boven de 25% hebben. Binnenkort gaan ons ecologen de SD-kaarten uitlezen en de balans op maken. Dus dit wordt vervolgt. Onderstaand nog enkele foto’s die zijn vastgelegd op camera afgelopen maanden, je komt van alles tegen. Als laatst gezegd, wil ik alle betrokkene deelnemers, uitvoerders, vrijwilligers, TBO-medewerkers, jagers en ieder die ik nu vergeet…Ons dank is groot in de samenwerking. Petje af!

Vriendelijke groet,

Gerard van Asselt
Coördinator Steenmarter onderzoek