Open Dag Dairy Campus 1 juni

Woensdag 1 juni 2022 wordt een open dag  georganiseerd op Dairy Campus in Leeuwarden, geheel in het teken van precisielandbouw en biodiversiteit. We nodigen u graag uit om deel te nemen.

Waar: Dairy Campus, Boksumerdyk 11, 8912 CA Leeuwarden
Wanneer: 1 juni 2022
Aanmelden: Klik hier!

Tijdens de open dag kunt u een bezoek brengen aan een informatieve kennisbeurs en deelnemen aan een tour met diverse velddemo’s. U kunt zelf uw tour samenstellen, met keuze uit onder andere onderstaande onderwerpen:

  • Productief kruidenrijkgrasland
  • Vaste rijpaden in combinatie met peilverhoging
  • Precisiebemesting
  • Innovatienetwerk van loonwerkers en melkveehouders
  • Proeftuin biodiversiteit Dairy Campus
  • Agroforestry en notenteelt

De open dag is een initiatief binnen het project ‘PPS Met precisie naar meer biodiversiteit’. Op verschillende kennispunten, verspreid over het terrein van de Dairy Campus, zijn onderzoekers en projectleiders van de verschillende deelprojecten aanwezig.

Aanmelden voor de open dag is verplicht.

Hopelijk tot 1 juni tijdens de open dag!