Opening en Open Dag Gruttoland groot succes

 

Op vrijdag 25 maart 2022 was het dan zover. De officiële en feestelijke opening van Gruttoland. Ruim 300 supporters van de weidevogelparel van Murk Nijdam waren aanwezig. Een dag later maakten wederom zo’n 300 geïnteresseerden hun opwachting tijdens de open dag. Beiden waren een groot succes!

Het openingsevenement startte vrijdagochtend 25 maart met een grote groep schoolkinderen. In meerdere groepen mochten kids van 2 basisscholen in Wommels kennismaken met Gruttoland. Daarna werd tijdens een persconferentie aangekondigd dat de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) recentelijk overeenstemming heeft bereikt met boer Murk Nijdam over de overgang van ongeveer 38 hectare. De laatste 3.600 m2 wordt in april en mei via crowdfunding opgehaald.

Ook werd aangekondigd dat er 3 nieuwe projecten in voorbereiding zijn. In samenwerking met vogelwacht Leeuwarden e.o. is ANF in gesprek met de gemeente Leeuwarden voor het beheer van de nieuw te ontwikkelen weidevogel polder (28 hectare) De Waard. Eenzelfde project is in voorbereiding met gemeente Smallingerland. Het Noordereiland (3,2 hectare) wordt in samenwerking met vogelwacht Súd en Omkriten opnieuw ingericht voor (weide)vogels. Het beheer zal naar verwachting voor lange duur worden georganiseerd door ANF. Tenslotte maakte ANF ook bekend dat zij in gesprek gaat met de familie De Boer uit Tjerkwerd voor de overname van een stuk van hun weidevogelareaal.

’s Middags was de officiële opening van Gruttoland. Voor een publiek van ruim 300 mensen zongen kinderen van de lokale basisschool uit volle borst 3 weidevogel songs. Zij werd muzikaal begeleid door Wiebe Kaspers, Syb van der Ploeg en Piter Wilkens. Na dit indrukwekkende intro kreeg Murk Nijdam het woord. Hij vertelde vanuit zijn hart hoe Gruttoland zijn levenswerk is geworden. En hoe hij en ANF elkaar in 2018 vonden. Vervolgens bedankte ANF-voorzitter Rendert Algra de vele vrijwilligers en alle supporters voor hun steun. En maakte hij onder applaus bekend dat het project Gruttoland is ‘rondgezet’ en kondigde hij een aantal nieuwe projecten aan. Het slotwoord was aan commissaris van de Koning Arno Brok. Hij vertelde dat weidevogels net als de Fryske taal onderdeel zijn van de Fryske cultuur. Ook kondigde hij aan dat het grondafwaarderingsinstrument voor agrarische grond er aan zit te komen. Dit stelt partijen zoals ANF in staat om tegen lagere tarieven grond te verwerven.

Weidevogeldrone vliegt sleutel aan
Het publiek toog vervolgens naar de hekken van Gruttoland waar een weidevogeldrone CvK Arno Brok de sleutel ‘aanreikte’, waarmee Gruttoland officieel geopend was. De aanwezigen maakten daarna groepsgewijs een korte tour langs de plasdras en de kijkhutten en genoten na afloop in de schuur van Murk Nijdam van een speciaal ‘Skriezebiertje’.
Een filmpje van de opening is hier te downloaden >> Videoverslag Opening Gruttoland – Agrarisch Natuurfonds Fryslân (agrarischnatuurfondsfryslan.nl)

Open dag werd goed bezocht
Op zaterdag 26 maart vond de eerste open dag van Gruttoland plaats. Bijna 300 mensen kwamen een eerste kijkje nemen in het 1e project van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). Ieder uur ontvingen vrijwilligers van ANF een groep in het bezoekerscentrum. Na een ontvangst met koffie en oranjekoek werd een korte presentatie gegeven over ANF/Gruttoland. Daarna ging men op een korte tour naar de plasdras met de 4 kijkhutten. Mede dankzij het mooie weer zat de sfeer er goed in. Er werden veel weidevogels gezien en gehoord. En dat leidde tot enthousiaste reacties. Wederom een geslaagde dag die ook dit keer weer in beeld werd gebracht door ANF-fotograaf Henk Bootsma.

Op excursie in Gruttoland?
Dat kan, want er zijn nog plekken vrij. Kijk voor meer informatie en boekingsmogelijkheden op: https://gruttoland.nl/excursie-gruttoland/
Tijdens een excursie (ongeveer 2 uren) breng je na ontvangst in het bezoekerscentrum met een rondleider een bezoek aan de plasdras van Gruttoland. Je krijgt uitgebreid de kans om vanuit een van de kijkhutten naar de aanwezige vogels te kijken.
Een groepsexcursie van maximaal 20 personen kost 200 euro. Een aantal keren in het seizoen is er een open inschrijving voor een individuele excursie. Je beleeft het programma dan met andere geïnteresseerden. Deze kost 10 euro per persoon (maximaal 20 personen).

Investeren in Gruttoland?
Ook dat is mogelijk. Je kunt obligaties van Gruttoland bestellen. Met een aantrekkelijk rendement,  namelijk rendement (1%) in geld én rendement in natuurwaarde. Met deze obligatie stel je Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) in staat om nog meer en sneller weidevogelland aan te kopen. Eén obligatie aan toonder kost 500 euro. Deze is eeuwigdurend en wordt dus niet afgelost. Kijk voor meer informatie en bestelmogelijkheden op: https://agrarischnatuurfondsfryslan.nl/obligaties/
Foto’s: Henk Bootsma