Overgang naar een nieuwe ANLB-periode

Begin 2023 start voor het collectief en haar deelnemers een nieuwe 6-jarige ANLB-periode. Dit kalenderjaar staat voor het collectief in het teken van alle voorbereidingen daarop. Het ANLB-stelsel gaat niet op zijn kop maar er verandert wel veel.

Ook komt er nieuw taakgebied bij waar nog weinig of geen ervaring mee is opgedaan: ANLB-maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan klimaatdoelstellingen. Het ziet er naar uit dat de totale budgettaire omvang zal toenemen maar dat is ook nodig gezien de nieuwe taken en de noodzakelijke indexering van de pakkettarieven.

Naar verwachting biedt provincie Fryslân in september aan de collectieven de gelegenheid om een gebiedsaanvraag in te dienen. Daaraan voorafgaand zullen wij bij de (nieuwe) deelnemers de belangstelling peilen en vragen om een voorintekening. Vanzelfsprekend zullen wij daarbij de best beschikbare informatie delen. De realiteit zal echter ook zijn dat in die fase nog niet overal een antwoord op zal zijn. Zo is er wellicht nog geen definitieve duidelijkheid omtrent derogatie, 7e actieprogramma nitraat, afstemming op ecoregelingen, tarieven, beschikbaarheid budget, etc, etc. Wij zijn daarbij voor een groot deel afhankelijk van beslissing die door andere instanties moeten worden genomen. Die stappen en duidelijkheid afwachten kan helaas niet. Wij vragen daar bij voorbaat uw begrip voor.

Met vriendelijke groet,

Agrarische Natuur Coöperatie Westergo
Sybe van der Schaar
Coördinator