Predatie-preventie

24 februari 2021      

Winterwonderland heeft maar één week geduurd, maar wie van schaatsen houdt kon zijn hart ophalen. De kieviten, in januari nog massaal aanwezig, zijn even naar het Zuiden uitgeweken. Inmiddels horen we ze alweer de polders in dwarrelen. Als je goed luistert hoor je ze roepen: nieuwe ronde, nieuwe kansen!
Er zijn een paar dingen die je nu zou kunnen doen om predatie in beeld te krijgen en zo mogelijk te beperken. Lastig thema hoor, en ik heb geen ei van Columbus in de aanbieding! Predatie was vorig jaar een enorm probleem en dat het in toenemende mate voor legselverliezen zorgt blijkt wel uit de grafiek van Sovon, die ik hieronder laat zien.

Losstaande bomen, bosjes, ruigtes, rietkragen zijn schuilplaatsen voor vossen en marters.
Maaien en afzetten kan nog tot 15 maart en werkt dus preventief. Wildcamera’s zijn een prachtige uitvinding om in beeld te krijgen welke rovers er rondstruinen. Vanaf een euro of 60,- tot 150,- koop je die bij een webshop. Je hangt die bij mogelijke routes en als Reintje zich daar laat zien, staat hij op film of foto. Wellicht kan de jager er nog wat aan doen. ‘Vangt’ de camera niks dan test je het op een andere plek.

‘WILDCAMERA’S ZIJN EEN PRACHTIGE UITVINDING’

Overigens hebben collectieven ervaring opgedaan met het uitrasteren van belangrijke weidvogelgebieden. Het werkt goed tegen vossen, maar het is een arbeidsintensieve aanpak. Selectief uitrasteren op strategische plekken is eerder haalbaar en kan heel goed uitpakken.
Behalve vossen zie je mogelijk steenmarters, bunzingen, hermelijnen en wezels voor de camera verschijnen. Vooral de steenmarter richt schade aan. Een pilot in Friesland onderzoekt wat het effect is van het wegvangen van de steenmarter op de weidevogels. Voorwaarde was dat de biotoop voor de weidevogels helemaal op orde is.

In overleg met vrijwilligers en collectief zijn er nog wel een paar maatregelen te bedenken. Heb je veel flinke sloten, dan zijn de dammen cruciale overgangen die ze gebruiken. Met stroomdraden maak je snel passeren moeilijk. ‘Waterdammen’ bleken in het veenweidegebied effectief, maar vergen een investering.

Tenslotte kun je met wildcamera’s ook mooi nesten observeren en predatie vastleggen. Die beelden zijn waardevol als onderbouwing voor de aanpak van predatie in gebieden waar dit een groot knelpunt blijkt.

 

 

 

 

 

 

 

Met gevleugelde groet,

Tips: 

  • Met dit drogende weer gaat het mest uitrijden weldra van start. Als kieviten aan de leg gaan, gebruik dan een sleepslangbeschermer. Dan blijven de nesten mooi heel.
  • Houdt afstand van de plas-dras greppel bij bemesten! Zit je daar te kort op en valt er later regen, dan spoelt de mest weg in het water.
  • Bemest percelen met een rustperiode en maaidatum in het voorjaar helemaal niet, zoals ik eerder in december al adviseerde. Een dunner gewas is beter doorwaardbaar voor de kuikens, de kwaliteit is beter en je drogestof-opbrengst haal je bij latere snedes in.