Project Agrarisch Cultuurlandschap 2021-2024

Herstel historische (boeren)erven, herstel drenkpoelen of oude waterlopen, of herintroduceren van cultuurlandschappelijke begreppeling. Een aantal voorbeelden van de 12 maatregelen

Lees de storymap van Landschapsbeheer Friesland over alle 12 maatregelen.
Meer weten over het project in de periode 2021-204? Lees dan artikel op onze website