Recept tegen de koppijn

17 januari 2024      
Hebben jullie ook zo genoten van die grote troepen kieviten overal? Met duizenden tegelijk aan het foerageren op de natte weilanden, of gewoon rustend met de snavels in de wind. Het waren er vermoedelijk zoveel omdat ‘onze’ vogels gezelschap kregen van trekkers uit het noorden en oosten. Na de korte vorstperiode mis ik ze ineens, de kou heeft ze vast een eind naar het zuiden gedreven.

IJs waar je pret op kunt maken, bevroren grond wanneer hebben we dat nog? Het was een mooi kansje om vaste mest uit te rijden op de weidevogelpercelen en veel boeren wisten die te benutten. En slootvuil vrezen, riet maaien, struweel en boompjes snoeien, de greppels frezen, of zelfs al even een plasdras pomp naar de plek rijden nu het berijdbaar was. Kortom, van die klusjes in de verwachting van het komende broedseizoen.
Wellicht krijgen we nog eens zo’n miniwinter van een paar dagen. Dan moet je d’r bij zijn want ‘weidevogels houden van een opgemaakt bed’. En als je in het land bent, kijk dan goed of je sporen ziet van ‘ongewenste gasten’ die hun intrek nemen. Dan kun je de jager(s) informeren.

Tja, wat gaan we ervan maken in 2024? De stemming is niet al te best met al die zorgen over wat mijn oom de Weideman ‘derogatiekoppijn’ noemt. Bemestingsplannen worden crisisplannen. Ik zou zeggen, maak dan als tegenwicht ook plannen voor je beweiding en ga met je vrijwilligers of je veldcoördinator een keer inspiratie opdoen over je weidevogelvoornemens. Dan gaat het over grasgroei en over kansen voor luidruchtige vogels in het voorjaar, lijkt me hèt medicijn voor wat hoop en plezier!

Altijd goed om even na te denken over het managen van de percelen met uitgestelde maaidatum. Bedoeld om kuikens van de zoemende en grotere insecten te voorzien, met het bekende nadeel dat ze te snel dichtgroeien. Als je daar nou om te beginnen geen (drijf)mest op zet in het voorjaar, dan helpt dat voor een minder dik gewas in mei/juni. Op jaarbasis groeit er net zoveel gras. En het voordeel is dat je die mest dan mooi kunt gebruiken voor eiwitkwaliteit op je productievere percelen!

Ook de moeite waard is het gras kort maken in februari of maart. Op drogere gronden is er wellicht een kansje met koeien voorweiden, maar meestal is een koppel schapen het aangewezen middel.
Vooruit denken met plannen voor weidevogels en daar handen en voeten aan geven in het veld, voorpret maken. Ik wens jullie toe dat het een goed recept is tegen de koppijn.

We spreken elkaar!

Met gevleugelde groet,