Reden voor een feestje! 

Wie met weidevogels in de weer was dit voorjaar had vaak een regenpak en laarzen nodig, maar kwam thuis met een glimlach op de snuit. Veel broedende vogels! In mei en juni: heel veel kuikens!
Cijfers van tellingen en waarnemingen bevestigen inmiddels dat 2021 een ge-wel-dig jaar is voor weidevogels. Het voelt onwerkelijk om te lezen over tellingen met 5% tot meer dan 10% toename van broedvogels. We zijn dalingen gewend.
Friesland maakte vorige week cijfers bekend en telde in zes van de zeven regio’s een toename. In Eemland zagen ze 5% meer gruttoparen en van de andere soorten zelfs 10% meer. In het veenweidegebied Utrecht-West waren 650 gruttoparen actief, 7% meer.
Uit die flinke eierproductie wisten veel kuikens het stadium te bereiken dat ze op de wieken konden. Bij ‘Water, Land en Dijken (NH) kreeg 63% van de grutto’s en 79% van de tureluurs kuikens vliegvlug. In Friesland kwam het broedresultaat provinciebreed boven de 70%. Dat is de norm voor instandhouding. Dat is dan voor het eerst sinds tijden weer eens (voor een jaar) op veel plekken in heel Nederland gelukt.

Langere periode van rust pakte heel goed uit voor de kuikens

Vorig jaar een rampjaar, nu een topjaar, groter kan het contrast niet. Veel vroege kievitkuikens gingen het door de kou in maart en begin april niet redden, maar later ging het ondanks voortdurende nattigheid goed. Een zachte bodem en veel wormen hoog in de grond betekende volop voedsel. Het gras groeide trager, had langer een open stand en werd laat gemaaid.
Voederwinning was koppijn, dat begrijp ik. Maar de lange periode van rust pakte heel goed uit voor de kuikens. We zagen flink minder predatie op de grond: last van natte voeten?
Dit seizoen bevestigt voor mij dat we op de goede weg zijn. Ik zeg niet dat we er al zijn, dat de populatie-afname met één goed jaar is gestopt. Immers, waar komen die extra broedvogels vandaan? Waren ze er al, maar kwamen ze in slechte jaren niet eens tot broeden?
Het succes van dit seizoen bewijst mooi wèl het succes van de samenwerking tussen boeren, vrijwilligers en coördinatoren om goede mozaïeken te maken. Op steeds meer plekken is slim beheer toegepast, op een grotere schaal, gestoeld op wetenschappelijke kennis en praktijkervaring. Volgehouden. Hard gewerkt. Slim gewerkt. Samengewerkt. Sla elkaar op de schouders, hou feestredes, drink er een paar glazen op, we hebben reden voor een feestje!

Met gevleugelde groet,