Start weidevogel seizoen 2022.   

Over enkele weken start het weidevogel seizoen weer. En we hebben er zin in! Laten we er met zijn allen weer een succes van maken, net als afgelopen jaar. Een jaar waar we (eindelijk) veel kuikens groot konden krijgen. De omstandigheden waren optimaal, maar ook de inzet en samenwerking tussen de deelnemers, vrijwilligers, Westergo, BFVW, TBO en ieder die te maken had/heeft rondom het ANLB. Dit was een kleine terugblik, nu de focus op komend seizoen. Hier willen we een aantal zaken met jullie doornemen.

  • Lidmaatschap Vogelwacht. Uit onderzoek blijkt dat er enkele deelnemers niet lid zijn van zijn of haar lokale vogelwacht. Wij adviseren/vragen dit om dit wel te doen. Voor een paar euro per jaar wordt u lid van uw vogelwacht. Hiervoor krijgt u ieder jaar het jaarverslag van op de stoep. Ook kunt u hier een inlogcode opvragen bij de nazorg coördinator van de desbetreffende vogelwacht, om mee te kunnen kijken in het bfvwregistraasje.frl systeem. Hier worden de nesten en alarmtellingen geregistreerd. En zo kunt u de afspraken ook weer versterken met uw nazorger.
  • Vernatting! Afgelopen jaren wordt er flink ingezet op plasdras pompen. Ook voor dit jaar komen er weer ongeveer 30 extra pompen bij voor het collectief. Graag willen wij er op attenderen dat de plasdras pompen met beheer voor 15 Februari in het veld moeten staan. Er zijn ook veel plasdras situaties op eigen initiatief/inzet. Ook voor deze pompen adviseren wij om deze zo snel mogelijk te plaatsen. De pompen werken als magneten voor de weidevogels. Zowel op het gebied van broeden als foerageren.
  • Mijnboerennatuur. Zowel voor als tijdens het seizoen kunnen er wijzigingen worden geplaatst binnen uw beheer. Om met zijn allen op scherp te staan verwijzen wij u graag naar mijnboerennatuur.nl, om goed voor ogen te hebben welk beheer er ligt. Er zijn tijdens het seizoen nogal eens wat vragen omtrent het randenbeheer. Vandaar de oproep om goed te kijken naar de spelregels, wat uw beheer betreft.

Voor nu willen wij u een fantastisch weidevogel seizoen toewensen!

Gerard van Asselt
foto: W.A. Palstra