Steenmarter onderzoek 2020/2021

Afgelopen jaar is er een ontheffing toegekend om de steenmarter aan te pakken ‘runom Skrok en Skrins’. Dit resulteerde tot 9 gevangen steenmarters, waarna ze zijn afgeschoten. Voor komend seizoen hebben we een gebiedsuitbreiding aangevraagd tot aan Burgwert. In grote lijnen lijkt dit te gaan slagen en kunnen we weer aan de slag vanaf 1 Januari. Half Oktober 2020 zijn Teade de Boer(Fugelwacht Wommels) en Hans Kooistra(Fugelwacht Easterein)  al druk aan het monitoren vanuit Wommels/Easterein, richting Burgwert. Dit resulteert nu al tot schrikbarend veel beeldmateriaal van diverse 4-voeters. Voornamelijk de steenmarter en Bunzing. Een groot compliment aan Teade en Hans voor hun inzet. Maar ook aan Jan-Friso, Simon, Sander, en Hanneke van Natuurmonumenten voor de goede samenwerking.