Steenuilen

Heeft u een steenuil in de tuin, of weet u in de omgeving waar deze zitten? Dat is zeer bijzonder omdat deze kleine uilensoort met een geschat aantal van 10-15 broedparen in Fryslân, een zeldzaamheid is. De steenuil is nauwelijks groter dan een merel, broedt vaak op boerenerven en zoekt vanaf paaltjes en andere verhogingen naar voedsel.

De vrijwilligers van de Steenuilenwerkgroep Friesland willen graag worden geïnformeerd over nieuwe waarnemingen. Dan kan via steenuilfriesland@hotmail.com of neem contact via de facebookpagina #steenuilenwerkgroep Friesland.

Na binnenkomst van nieuwe meldingen zal de werkgroep bekijken of er al geschikte nestgelegenheid is of dat hiermee kan worden geholpen door het aanbieden van speciale nestkasten. Vervolgens kunnen, waar mogelijk, jonge (en oude) vogels worden geringd. E.e.a. vanzelfsprekend in afstemming met de betrokkenen.

Op www.steenuil.nl kunt u ook meer informatie vinden over de steenuilen.