Toekomst GLB en ANLb

Eind dit jaar eindigt de huidige verlengde ANLB-periode. In de nieuwe ANLB-periode vanaf 2023 zal er veel veranderen voor boeren, maar ook voor collectieven. Als collectief zullen we het ANLb-beheer van de afgelopen jaren met u evalueren en kijken of een nieuw beheercontract tot de mogelijkheden behoort. Dit is natuurlijk afhankelijk van de resultaten van de afgelopen ANLb-periode, maar ook van pakketten, voorwaarden en budgetten. In het nieuwe ANLb zullen ook de verbrede doelstellingen Water en Klimaat worden meegenomen. Hoe dit ingevuld gaat worden qua pakketten en budgetverdeling over de collectieven is nog niet bekend. Als het goed is komt er in de zomer ook meer duidelijkheid over invulling van nieuwe GLB en de Eco-regelingen. Dit zal ook invloed hebben op uw ANLb-beheer. We proberen als collectief u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.