Uitbetaling ANLb Beheerjaar 2023 

De prognose is dat de uitbetaling van het ANLb beheersvergoedingen over het afgelopen jaar, eind maart/begin april door RVO wordt uitgekeerd.
Laten we dit hopen! De uitbetaling is dit jaar dus later dan de afgelopen jaren. Dit komt omdat het ANLb onderdeel uitmaakt van de gehele GLB-afhandeling. Het is vertraagd omdat we nu in een nieuwe GLB periode zitten.Vanuit de provincies en BoerenNatuur is het signaal afgegeven dat een latere betaling dan gewend, niet alleen de collectieven, maar ook de deelnemers treft en een negatief effect kan hebben op de draagkracht en vertrouwen in het systeem.

Ze zullen er alles aan doen om het geld, na ontvangst, direct door te zetten naar de deelnemers.