Uitnodiging Algemene ledenvergadering (Digitaal) 

Namens het bestuur van ANC Westergo nodigen wij u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op 13 januari 2022 om 20.00 uur

Op de agenda staat o.a. de benoeming van de nieuwe voorzitter. En als gastspreker zal Jetze Genee ons vertellen wat de plannen zijn van de Profinsje Fryslân voor het agrarisch natuurbeheer van de komende jaren.

Maandag 10 januari wordt de definitieve agenda en de digitale link verzonden.  Noteer alvast de datum!