UITNODIGING Eiwitrijke gewassen telen met aandacht voor een gezonde bodem

Projectgroep ‘Eiwit út it Stienser Aldlân’ heeft een tweetal proeven aangelegd met eiwitrijke gewassen. Het betreft veldbonen, luzerne en soedangras welke op een niet traditionele wijze worden geteeld.

Op donderdagavond 28 juli a.s. nodigen wij u uit om deze proeven te bezichtigen. We starten met een lezing en daarna gaan we met een trekker en kar het veld in. De avond heeft een informeel karakter.

Datum: 28 juli a.s.
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Fam. De Boer
Harnsterdyk 7
9051 LD Stiens

Wij hopen u te ontmoeten op 28 juli a.s.

Dit projectexperiment is onderdeel van het project ‘Leernetwerk bodem noordelijke kleischil’ in de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw.