Uitnodiging Themabijeenkomst Bodem Kleischil: Is de bodem het agrarisch goud voor de toekomst?

Uitnodiging themabijeenkomst Bodem Kleischil 19 januari 2023

De bodem is de basis, zowel van een boerenbedrijf als voor biodiversiteit en natuur. Voor boeren zijn bodemleven, bodemstructuur en beschikbaarheid van water en voedingsstoffen van groot belang.

De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw organiseert op donderdag 19 januari 2023 een themabijeenkomst over de bodem. Met lezingen van Gera van Os, lector Duurzaam bodembeheer van Aeres Hogeschool Dronten en Wijnand Sukkel, sr. onderzoeker duurzame landbouw aan de WUR. We sluiten af met een stamppotbuffet. Een ochtend om geïnspireerd te worden, mee te denken en elkaar te leren kennen. Het programma vindt u in de bijlage.

 

Voor wie:            Agrarische ondernemers en ketenpartijen in de noordelijke Kleischil

Datum:                 Donderdag 19 januari 2023

Tijd:                       9.30 – 13.30 uur

Locatie:                Hotel Aduard, Friesestraatweg 13 in Aduard

Aanmelden

Aanmelden kan tot 12 januari aan via het antwoordformulier.

Tot ziens in Aduard!