Uitrijden ruige mest


De uitrijperiode voor ruige mest is geregeld in de mestwetgeving. Voor 2019, 2020 en 2021 is die verruimd op een aantal punten. Voor alle uitrijperioden mest klik hiervoor op deze link:  RVO.nl.
Om binnen het ANLB voor een vergoeding voor de ruige mest in aanmerking te komen, kunt u géén gebruik maken van deze verruiming.

De uitrijdperiode binnen het pakket Ruige mest blijft dus hetzelfde als voorgaande jaren: Vanaf 1 februari kan er weer ruige mest kan worden uitgereden worden op percelen die in het weidevogelbeheer (ANLb) zijn opgenomen. Uitrijden kan van 1 februari tot 1 september echter niet in de afgesproken rustperiode.

  • Per beheerjaar mag slechts één melding gedaan worden
  • Er moet tussen de 10 en de 20 ton ruige mest per hectare uitgereden worden.
  • De melding van het uitgevoerd beheer per perceel moet binnen 14 dag en na het uitrijden bij RvO gedaan worden.

Zorg voor een tijdige melding, zodat het ook op tijd verwerkt kan worden.