Uitvoering nieuwe ANLB-periode gestart

In de afgelopen weken hebben onze mozaiekregisseurs zich een slag in het rond gewerkt om het ANLB-beheer voor 2023 met de beheerders af te stemmen. Afgezien van de jaarlijkse verschuivingen, kon er meer weidevogelbeheer worden ingetekend binnen het gebied dat is aangemerkt voor het Aanvalsplan Grutto binnen de ANV’s Baarderadiel en Greidhoeke. Daarnaast kon er fors meer randenbeheer worden afgesloten i.v.m. het verbeteren van de waterkwaliteit, konden er bodemmaatregelen worden ingetekend i.v.m. klimaatdoelstellingen en akkerfaunabeheer in het akkerbouwgebied. Voor ANC Westergo en al haar medewerkers betekende dit een forse opgave. Voor het overgrote deel van het nu beschikbare budget, hebben de mozaiekregisseurs inmiddels afspraken met deelnemers gemaakt. Dat moest ook wel omdat een aantal beheermaatregelen al per 15 februari of 1 maart in uitvoering moest gaan. Daar waar de uitvoering in de tijd iets later start biedt dat ruimte om de intekening iets later te voltooien.
Door de budgettaire uitbreidingen van 2,3 naar bijna 3,9 miljoen euro binnen ons collectief, konden we ANLB-beheer afsluiten bij enkele tientallen nieuwe deelnemers. Voor hen; Welkom.

In de komende weken krijgen alle deelnemers zowel een raamcontract voor de hele ANLB-periode ter ondertekening aangeboden, als een beheerbijlage met daarop de weergave van het ANLB-beheer in kalenderjaar 2023. Wilt u al eerder inzage hebben in de voorlopige beheerafspraken, kijk dan in www.mijnboerennatuur.nl en log in met uw mailadres.