Mestplaatsingsruimte i.r.t. groene braak en ANLb

In de afgelopen periode gold er een informele afspraak dat boeren geen mestplaatsingsruimte kwijtraken voor percelen die onder ANLb-beheer vallen. Onlangs hebben LNV/RVO dus bevestigd dat deze afspraak in stand wordt gehouden. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je voor een perceel kruidenrijk grasland waarvoor een ANLb-pakket is afgesloten, met als beheereis ‘niet bemesten’, wél gewoon de volledige stikstofgebruiksnorm van het gras mag meerekenen  >>>Lees hier verder voor je mestplaatsingsruimte. Voor kruidenrijke akkers wordt dan gerekend met de stikstofgebruiksnorm van ‘overige niet-vlinderbloemigen’. Maar let op, want:

  • als je ANLb-percelen opgeeft als niet-productief areaal in het kader van GLMC8 dan vervalt de mestplaatsingsruimte vanwege de overlap met GLMC8;
  • als je een ANLb-perceel opgeeft in de eco-regeling voor eco-activiteit ‘bufferstrook met kruiden’ of ‘groene braak’ dan vervalt de mestplaatsingsruimte ook.