Van de schouwcommissie:

Lijsten-indicatorsoorten-Catalogus-GBD-v2

De schouw én de NVWA-controles zijn weer gestart. In deze nieuwsbrief aandacht voor de kruidenrijke grasranden. 

Waar wordt op gecontroleerd en waarom gaat het mis?

  • Bemesting van de rand is in het geheel niet toegestaan. Het wil nog wel eens mis gaan in de communicatie tussen de boer en de loonwerker. Maar dit is geen excuus. De boer / beheerder is verantwoordelijk!
  • Afhankelijk van het gekozen pakket moet er minimaat 4 (of 8) verschillende indicatorsoorten uit lijst B zijn in transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober. Wanneer het vereiste aantal niet aanwezig is, gaat het mis.
  • Maaien is niet toegestaan in de periode van 1 april tot 15 juni voor zover het randenbeheer wordt uitgevoerd als onderdeel van het weidevogelbeheer of categorie Water.  Wanneer de kruidenrijlke rand onder het leefgebied van de natte dooradering valt, geldt deze regel niet! Lees daarom goed in eigen pakketvoorwaaden in MijnBoerennatuur.
  • Beweiding van de randen is wél toegestaan!
  • Let op de afgesproken breedte van uw rand.