Van de voorzitter  

Onvoorstelbaar en onbegrijpelijk zijn terechte benamingen voor de
plannen, die de regering vorige week heeft gepresenteerd om de stikstof-
problematiek aan te pakken. Het is niet te geloven, dat deze regering
zo rucksichlos stikstofreductiekaarten tot 90% het land in slingert.
Gebieden, die op basis van stikstofgevoelige Natura 2000 in de laagste
categorie van 12% behoren, worden nu opeens als zgn. transitiegebied met 47% reductie aangemerkt. Op grond van wat?
Dit zijn de reductieplannen voor de landbouw. Waar zijn de plannen voor
de andere sectoren?
Ook de perspectiefbrief van minister Staghouwer biedt helaas weinig
houvast voor de toekomst.
Op deze wijze plannen presenteren en de provincies vergen op uitwerking
uiterlijk medio 2023 met realisatie tot 2030 is ongehoord. Hiermee
kwalificeert de landelijke overheid zich wederom als onbetrouwbaar.
Op Schiermonnikoog hebben ze jaren moeten wachten op ondersteuning
van de overheid voor hun plan van stikstofreductie. Vlieland staat op de
kaart voor 90% stikstofreductie. Er is daar echter geen koe. Stikstof komt
dus van elders. NOxen dragen veel verder dan Ammoniak N. Die komt redelijk
snel weer naar beneden.

Boeren komen hiertegen terecht in het geweer. Onbetrouwbare overheid.
Begrijpelijk en zorgelijk dat aan de keukentafel wordt
gezegd; “Is hier in dit land nog wel plek voor ons als boer en gezin”.
Dit heeft psychische impact op de boeren. Het lijkt erop, dat Nederland
een grote groep boeren nabij Natura 2000 wil wegvagen. Onteigening
wordt dit genoemd!
Het is ongehoord, dat onze hardwerkende boeren zo worden behandeld!

Het Fries Stikstof Collectief, waarvan wij als Agrarisch Collectieven ook
deelnemer zijn, heeft meteen een stevige brief naar het provinciebestuur
gestuurd. Gedeputeerden van Fryslan hebben, na een terreinbezoek aan
ons lid De Jong in Baayum, zich ook gedistantieerd van deze regeringsaanpak.
Provincie Fryslan gaat verder met haar reeds ingezette en door de Staten van Fryslan goedgekeurde gebiedsaanpak.

Deze is al moeilijk genoeg. Meerder Provincies kiezen voor deze aanpak
en het moet nog blijken hoe dit valt in Den Haag.
Ook meerdere landelijke partijen hebben zich tegen deze plannen gekeerd cq aanpassing gevraagd.

Wij zijn als Collectief voor Agrarisch Natuurbeheer natuurlijk geen belangen
behartiger, maar uitvoerder van Agrarisch Natuurbeheer.

Toch hebben we gemeend ons hier in te roeren, omdat we bij uitvoering
van ons werk in het agrarisch natuurbeheer, vinden dat de overheid een
betrouwbare partner moet zijn, waarop onze leden moeten kunnen vertrouwen.

De massale boerenactie/boerenprotest is vandaag in het gelderse Stroe
geweest. Landbouw heeft massaal blijk gegeven van de onrust. Gelukkig
is dit redelijk normaal verlopen.
Morgen worden de regeringsplannen in de tweede kamer voor het eerst
besproken. We zullen dit natuurlijk met veel belangstelling volgen.

De zomer is aangebroken en voor wie er op uitgaan, een prettige vakantie
Toegewenst en voor de thuisblijvers ook een goede tijd toegewenst
in fryslan met haar Paardenspektakels, skutsjesilen, fierljeppen, dorpsfeesten ed.