Van de voorzitter  

Eind oktober en we zitten nog op het terras. Ongewoon hoge middagtemperaturen deze laatste week. Oktober 22 past weer helemaal in de trent van klimaatopwarming. We maken ons hierover zorgen, maar genieten nog volop van de najaarszon. Gekscherend wordt er gezegd: “ de skriezen komme hast wer binnen”.

Met deze hoge najaarstemperaturen en stikstofoverschot in de grond gaat de grasgroei nog volop door. De boeren halen nog een najaarssnee van het land en/of weiden nog volop. Dat is hier en daar door de warme en droge augustus/begin september ook nog wel nodig. We hebben dat vaker gezien. Een droge warme zomer gevolgd door een warme herfst met veel grasgroei, ook nog voor de wintervoorraad.

Elders in deze nieuwsbrief kunt u het Jaarbericht Weidevogels 2022 lezen. Een zestal organisaties, waaronder onze Collectieven, en de Provincie Fryslan stellen dit bericht samen op basis van de telgegevens van de kievit, grutto, scholekster en tureluur. Voor ons gebied voor kievit en tureluur positief en voor grutto en scholekster licht negatief.
Na het positieve jaar 2021 met haar koude voorjaar, nu een jaar met meer afwisseling en toch ook redelijke resultaten. De trendlijnen lijken te stabiliseren, maar gaan nog niet duidelijk omhoog. Ook doorgaand predatiebeheer is bitter nodig. In 24 gebieden wordt dit beleid voortgezet. Vraagt veel van de Collectieven en vrijwilligers om aan de voorwaarden voor toestemming van predatiebeheer te voldoen.
Petje af voor al die vrijwilligers, die dit vele werk verzetten om onze weidevogels “harren gerak te jaan”.

In 2023 gaan we met een nieuwe periode van ANLb van start. We hadden jullie gaarne veel eerder helderheid en uitleg willen geven. De samenloop met de ecoregelingen in het nieuwe GLB geven echter veel onduidelijkheden en vragen. BoerenNatuur heeft  reeds in juli dit jaar een brandbrief naar de betrokken instanties gestuurd.  Na het zomerreces is de dialoog op gang gekomen om deze problemen op te lossen.  Langzamerhand komt er nu meer zicht. De Collectieven en de Provincie zijn hier druk mee bezig.

De inschrijving voor de nieuwe periode wordt nu gelukkig opgeschoven naar het nieuwe jaar tot de vergelijkbare datum voor inschrijving voor GLB met haar ecoregelingen.  Vanzelfsprekend willen we eerder met de beheerders in overleg en inschrijven. In het vroege voorjaar start immers het beheer en later inschrijven kan conflicteren met de voorwaarden. Wij pleiten voor een soepel 2023, een soort leerjaar binnen de reeks.

Elders in deze nieuwsbrief vindt u een verwijzing naar de rekentool om vast eens te oefenen met de mogelijkheden, die passen bij uw bedrijf. Ga hier vast mee aan de slag! Tevens houden onze gebieds –en mozaïekregisseurs  contact met u!

Al met al spannende en drukke tijden voor onze organisatie! Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen U ondersteunen met de keuzes in het weidevogel- en natuurbeheer.

Peet Sterkenburgh