Van de voorzitter 

We zijn alweer in de wintertijd aangekomen. Het vee komt op stal. De landerijen zijn weer verlaten of begraasd door schapen of …ganzen.
Er is in de nazomer door voldoende neerslag en hoge temperaturen veel gras gegroeid. Er is daardoor geen nood over tekort aan ruwvoer, maar des te meer zorg over het verlies van de Derogatie de komende jaren.

Vorige week is het Jaarbericht 2023, Weidevogels in Fryslân, gepubliceerd. Elders op de site vinden jullie het hele Jaarbericht.
Ons Collectief Westergo komt met redelijke resultaten in 2023, dankzij jullie inspanningen voor de weidevogels. Tevens weten we dat de kuiken-overleving nog wel beter kan/moet. Dan moet de Mozaïek beter op orde.
Predatiebestrijding hoort daar zeker bij. Ons verzoek ligt bij de provincie om dit te intensiveren. Het nieuwe College  van Gedeputeerden moet zich daar nu mee bezig houden om te kijken welke uiterste ruimte de wet biedt om dit mogelijk te maken.

Door de val van de Regering worden veel zaken controversieel verklaard. En door uitstel van behandeling van de LNV begroting zijn ook de financiën niet geheel op orde. Hier moeten ook de nieuwe Colleges in de provincies mee dealen. Dit geeft hier en daar spanningen. Dit mag zeker geen gevolgen hebben voor de ANLb contracten, die wij met jullie, als deelnemers, voor zes jaar hebben gesloten.

Het eerste jaar van het nieuwe ANLb is alweer voorbij.  Dit Is zoals bekend niet vlekkeloos verlopen, mede door verlate inschrijving voor het GLB. en “suterich” kaartmateriaal. Dit is de Collectieven niet aan te rekenen en daarom doet Boerennatuur een beroep op de Coulanceregeling voor 2023 en 2024.

We hebben onze Algemene Ledenvergadering gehad met een ruime belang stelling van de leden. Opmerkingen waren o.a.” betrek de Beleidsraad meer bij ontwikkelingen”. Naar aanleiding van de inleiding van Pieter Zondervan over het FPLG-fries programma landelijk gebied- spraken de leden uit  intensief betrokken te willen zijn bij de ontwikkeling van Gebiedsprocessen. Ook hier gaan we als bestuur mee aan de slag.

Als Collectief Westergo vinden we, dat we in de PR en de communicatie naar de burger en de Maatschappij wel een tandje bij moeten schakelen. Ook de naamsbekendheid speelt hier een rol. Dit wordt door meer  Collectieven onderkend. Daarom is er nu een ontwikkeling om de naam Boerennatuur breed te gaan gebruiken en zo efficiënt aan naamsbekendheid te doen. ANC Westergo zal dan naar buiten Boerennatuur Westergo gaan heten. Aan de structuur van Westergo als coöperatie van leden verandert er natuurlijk niets.

Al met al genoeg werk voor ons Collectief Westergo om zaken te iinitiëren, ontwikkelen en te begeleiden om zo het Agrarisch Natuurbeheer “har gerak te jaan”.Als bestuur zijn natuurlijk bereikbaar om zaken nader uit te leggen en met jullie in discussie te gaan.

Jullie voorzitter,

Peet Sterkenburgh