Van de voorzitter  

Als ik dit schrijf raast de storm Eunice om het huis. Hier aan de IJsselmeerkust
zijn we wel wat gewend, maar de weerprofeten hebben het over storm
met zeer zware windstoten. Oppassen dus!

De vergaderingen zijn een maand geleden begonnen en ik ben me aan
het inwerken. Ook de kennismakingsronde  met de Agrarische Natuur-
Verenigingen zijn aan de gang. Gisteravond zo’n overleg met Bosk en Greide.
in een gemoedelijke sfeer praten over lopende zaken en ook over “droge door-adering”. Landschapselementen, houtwallen, elzensingels e.d zijn in Gaasterland genoeg aanwezig op agrarische, particuliere grond. Vraag aan bestuur Bosk en Greide; “Hebben de agrariërs ook belangstelling om via de ANLB een vergoeding voor onderhoud te ontvangen”. Bosk en Greide gaat dit  inventariseren.

Ook het nieuwe GLB met daarbij het ALNB daarbij, kwam aan de orde.
contouren zijn duidelijk, de exacte inhoud helaas nog niet. Het NSP-
nationaal strategisch plan- ,waarin dit geregeld wordt, zal ,zoals het
nu bekend is, in september 22 door de Tweede Kamer worden behandeld.
Op 1 januari 2023 moet deze nieuwe periode van vijf jaar van start gaan.
Dus reken maar op een drukke herfst met keuzes maken en inschrijven.

15 februari is geweest. Het land is kleddernat, maar de plasdras pompen
komen weer op hun plek en als de grond het toelaat, wordt de ruige
mest weer uitgereden op de beheerpercelen. De predatoren worden,
voor zover toegestaan, bestreden. Alles wordt weer klaargemaakt voor
een nieuw weidevogelseizoen. De eerste grutto’s komen al in beeld.
Erg vroeg dit jaar, mede door het uitblijven van lage temperaturen. Allemaal zijn we er dan weer klaar voor om “de greidefûgels te gerieven”.

Het goede weidevogelresultaat van 2021 smaakt naar meer en wij zijn er
klaar voor!

Peet Sterkenburgh