Veel positieve energie bij de velddemo ecologische slootschonen in Hommerts   (Living Lab) 

Er komt steeds meer interesse komt er rondom het thema ecologische slootschonen, zo ook vandaag, 20 sept, in Hommerts. Wederom een ​​goede opkomst bij onze tweede velddemo met 23 geïnteresseerden. Niet alleen vanuit Fryslân, maar ook vanuit Overijssel en Groningen.
We zijn begonnen met de theorie, hoe ziet een sloot met een goede waterkwaliteit/biodiversiteit er feitelijk uit? Waar begin je en waar moet je rekening meehouden?

Het veld in
Vanuit daar gingen we het veld in. Loonwerker Durk Breeuwsma liet ons zien hoe je te werk gaat met de baggerpomp en we hebben een demo van Loonbedrijf Sijbrandi gehad met de maaikorf. Wat we hebben geleerd is dat je echt langzaam moet gaan werken. Dit heeft een positieve invloed op het leven in de sloot, dieren zoals kikkers en vissen hebben dan meer tijd om weg te komen.

De sloot
Verder is het ook goed om rekening te houden met de breedte en het waterpeil van de sloot. Baggeren gaat bijv. goed als er voldoende water in de sloot staat.