Veldbezoek voor akkerbouwers

 

 

Veldbezoeken worden al regelmatig georganiseerd.  Maar zal nu ook georganiseerd worden voor de akkerbouwers.

Op dinsdagavond 9 juli om 19.45 uur staat een veldbezoek gepland bij Gert en Jelmer Boomsma in Minnertsga, Miedleane 13. Ze hebben een nieuwe vogelakker en een aantal 6 m. brede akkerranden.