Veldbijeenkomst Rûge dong

In samenwerking met Grutsk op ús Greidefûgels organiseert Living Lab Fryslân op dinsdagmiddag 24 mei a.s. in Baaium een veldbijeenkomst rondom het thema Rûge Dong.

Boer Marten de Jong heeft een aantal stroken anders bemest. Met wormenspecialist en onderzoeker aan de RUG Jeroen Onrust gaan we het veld in om te kijken wat we hier van terugzien in relatie tot het bodemleven.
Jeroen Onrust (RUG): “Ik zal de deelnemers meenemen in de wereld van de regenworm. Welke soorten zijn er, hoe herken je ze en waarom is het belangrijk om naar verschillende soorten regenwormen te kijken? Regenwormen spelen een belangrijke rol in de bodem, maar ook als voedselbron voor allerlei dieren waaronder weidevogels.”
Ook inhoudelijke specialist Anne Jansma gaat met een groep het veld in. Na afloop is er tijd om met elkaar bij te praten en waar mogelijk verbindingen te leggen.
Registratie: https://forms.gle/xu5XZNy7PRjkxdgt6
Meer info: 220524-LivingLab-Brusplaksessie-24-mei-uitnodiging-Ruge-dong.pdf (livinglabfryslan.frl)