Velddemonstratie Dairy Campus:  ‘Doorzaaien (kruidenrijk) grasland en precisiebemesting’ 

Welke technieken zijn er om (kruidenrijk) grasland door te zaaien? Op welke manier kun je taakkaarten toepassen bij het kunstmest strooien? En wat is het gevolg van doorzaaien en precisiebemesting op de bodem? We vertellen én laten het zien tijdens de velddemonstratie ‘Doorzaaien kruidenrijk grasland en precisiebemesting’ bij Dairy Campus in Leeuwarden, op donderdagmiddag 7 september. Zien we jou daar? 

Het programma voor de velddemo bevat op hoofdlijnen drie onderdelen:

  • Naast een machinedemo waarbij grasland wordt doorgezaaid, nemen onderzoekers Bert Philipsen en Henk Schilder (WUR) je mee in de dilemma’s waar je bij doorzaaien voor kunt komen te staan. Welke keuzes heb je om tot (productief kruidenrijk) grasland te komen?
  • Onderzoekers Jouke Oenema (WUR) en Jan Hibma (Loonbedrijf Westra) praten je tijdens een demonstratie kunstmest strooien op basis van taakkaarten bij over precisiebemesting: welke keuzes heb je? En wat zijn ervaringen vanuit het project Bemest op zijn Best?
  • Als laatste nemen we een kijkje in een profielkuil. Wat kunnen de gevolgen van doorzaaien en precisiebemesting zijn voor de toestand van de bodem? Bodemkundige Coen ter Berg legt uit wat de bodem ons vertelt.

Locatie en contact 

Wanneer: Donderdag 7 september 2023
Tijd: 13.30 – 16.00 uur, inloop vanaf 13.15 uur
Waar: Op een perceel van de Dairy Campus aan de Boksumerdyk 5, 8912 CA Leeuwarden (let op: dit is dus niet op de Dairy Campus zelf; advies: gebruik navigatie via Google Maps)
Contact: Francien van der Werff, LTO Noord, fvdwerff@ltonoord.nl, tel. 06 5163 3511

We zien je graag op donderdag 7 september! 
Meld je aan! 

Velddemo’s met akkerbouwers, melkveehouders en loonwerkers 
Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden landelijk veldbezoeken, velddemo’s en bijeenkomsten georganiseerd. Het doel hiervan is om kennis uit te delen op het gebied van een gezonde bodem en nutriënten benutting. Meer weten? Klik hier!