Voederhaag: hoe staat het met de overhagen?

Heggen en hagen hebben een grote landschappelijke waarde en dragen sterk bij aan het verhogen van de biodiversiteit. Van oorsprong werden heggen (jaarlijks onderhouden) en hagen (1x in 5 á 6 jaar onderhouden) aangelegd om te dienen als veekering, en om die reden bevatten ze vaak hoge aandelen meidoorn en sleedoorn. Met name hagen hebben een hoge ecologische waarde. Ook vanuit koegezondheid kunnen hagen interessant zijn. Het is veel boeren wel eens opgevallen dat vee bij een wilg blijft staan om hier van te vreten. Dit heeft te maken met de ontstekingsremmende stof salicine (basis van aspirine), waar de koe op dat moment behoefte aan heeft. Naast wilg zijn er meerdere soorten waarvan bekend is dat deze een positief effect hebben op koegezondheid, vanwege inhoudstoffen (o.a. tanninen), of hogere mineralengehaltes (o.a. calcium, zink).

Afgelopen plantseizoen is er in totaal vanuit het procject Voederhagen 4.715 struiken aangeplant. Dit is ruim 4 kilometer! Bovendien is er voor komend plantseizoen ook alweer 1,5 kiilometer aan aanvragen van enthousiaste boeren ontvangen.

Heb je ook interesse? Voor komend siezoen is er in ieder geval een korting van 50% op het plantgoed beloofd. Hoe meer gegadigden zich melden, hoe gegronder de subsidieaanvraag.

Aanmelden kan op: info@boerennatuurfryslan.frl