Volg de grutto.

De grutto’s zijn u dankbaar voor het feit dat ze de ruimte krijgen op uw landerijen om voor nageslacht te zorgen. Echter kunt u maar enkele maanden in het jaar van ze genieten! Voor het grootste deel van het jaar verblijven ze in hun overwinteringsgebieden in West-Afrika/Spanje en Portugal.
De eerste grutto’s zijn in februari weer terug in hun broedgebieden in Fryslân en vertrekken weer in juli. Ze zijn dus hooguit 6 maanden in Nederland. Sinds 2013 worden grutto’s gezenderd om te kijken welke route ze afleggen naar hun overwinteringsgebieden en waar ze overwinteren. Op deze manier is men veel te weten gekomen over o.a. het trekgedrag maar ook in welke gebieden ze overwinteren. Zo zijn ze er ook achter gekomen dat ze niet alleen maar in West-Afrika overwinteren maar ook steeds vaker in de natte rijstvelden in Portugal en Spanje. Hartstikke interessant allemaal en op www.kening.frl/gruttos-volgen/ kunt u ‘onze’ grutto’s maar ook andere vogels het hele jaar door volgen.