Voortgang POP 3 subsidie NPI

Voortgang POP 3 subsidie NPI 2019
De regeling NPI 2019 voor het verbeteren van de leefgebieden weidevogels loopt tot 31-12-2021. Op dit moment zijn de facturen en betaalbewijzen van alle werkzaamheden die uitgevoerd zijn ingediend bij RVO. Het eerste deel van 55.000 euro is voorlopig toegekend en onlangs hebben we bericht gekregen dat ook de 2e declaratie van 90.581 euro voorlopig is toegekend. De deelnemers die dus nog een depotstelling open hebben staan zullen deze spoedig ontvangen. Er zal voor ongeveer 25.000 euro aan budget nog ingediend moeten worden van werkzaamheden die nog niet uitgevoerd zijn vanwege natte omstandigheden. Nadat alle verslaglegging en financiële verantwoording afgerond is wachten we de definitieve toekenning van de gelden af.Voortgang POP 3 subsidie NPI 2020
De regeling NPI 2020 voor het verbeteren van de leefgebieden weidevogels loopt tot 31-12-2022. Binnen dit project is de 1e declaratie ingediend van rond de 101.000 euro. Zodra ook deze gelden toegekend worden zullen we starten met de uitbetaling daarvan. Het gaat bij deze declaratie om de plasdras pompen. Het grondwerk wordt nu opgestart of is deels uitgevoerd. Deze declaratie zal spoedig volgen zodra het werk is afgerond.