Voorweiden als ’t effe kan

Afgelopen winter was geen winter en februari was zo zacht dat het gras begon te groeien. Vaak was het zelfs lang najaarsgras dat gewoon verder groeide. Op veel plekken staat nu al een prima weidesnede waar je qua lengte heel best koeien in zou kunnen weiden, ware het niet dat het daar veel te nat voor is. Het is klimaatverandering wat de klok slaat, we zien steeds vaker die zachte najaren (met veel regen) en zachte winters en grillige maart-roert-zijn-staart taferelen in het voorjaar.

Voor de vogels is het tot nu toe geen probleem, de kieviten slaan aan het broeden en de grutto’s straks ook. Ze krijgen juist wat langer rust als er geen draagkracht is om allerlei werk in het land te gaan doen. Wat ik wel een beetje vrees is dat voorweiden voor de vogels in het gedrang komt. Dat voorweiden, met rust na 1 mei, is juist een prachtig middel om te zorgen voor goed kuikenland in de maand mei tot in juni. In de eerste weken van mei zie je er al kieviten met kuikens rondscharrelen, die zich voeden met de kevertjes en muggen en een enkele worm. Later, als er meer insecten rondhangen in het langere gras met bloei, volgen de gruttokuikens. Mestflatten bezorgen de kuikens af en toe een bonus in de vorm van wormen en kevers. Percelen met voorweiden vormen zo op veel plekken het alternatief, als het gras op de maaidatum-percelen voor de kuikens te lang is geworden.

Mooi, maar dan moet dat voorweiden wel eerst lukken. Als ik naar de weersvoorspelling kijk, dan duurt het nog wel even voor er voldoende draagkracht is om te weiden. Het is dus zaak om alvast plannen te maken op welke percelen je dit doet en met welk vee. Wellicht kun je de rasters al in orde maken. (Inscharen in langer gras gaat nog het best als je dat met het zogenaamde stripgrazen doet, zo heb ik gelezen bij mijn oom De Weideman.) Ga ook regelmatig een slagje door het land om goed te volgen waar het het eerste kan. Dan ben je voorbereid om de kansen te benutten als die zich voordoen. Wat er uiteraard ook bijhoort, is dat je met hulp van nazorgers en vrijwilligers in beeld hebt waar de nesten liggen zodat je die kunt afschermen met een stroomdraadje als de koeien of pinken er in gaan. Met goed voorbereiden gaat het vast nog lukken, dat voorweiden.

We spreken elkaar,