Weidevogelseizoen 2022 positief verlopen

Het broedsucces van onze weidevogels in 2021 was mede door het extreem late voorjaar, opperbest. In onze beleving niet te evenaren. Nou… dit seizoen lijkt er verdacht veel op. Ondanks de droogte van afgelopen voorjaar. Zo werden er regelmatig grutto’s gezien met soms wel 3 of 4 vliegvlugge kuikens. Ook de tureluur lijkt wederom een goed resultaat te boeken. Kieviten en de scholeksters lijken daarop wat achter te blijven. Die hadden in het begin waarschijnlijk last van de droogte, landbouwwerkzaamheden en predatie. Twee gezenderde kieviten verlieten Nederland na hun eerste mislukte legsel waarna de ene in Rusland terecht kwam en de andere in Oekraïne. Bijzonder!

Van de vogels die bleven, kregen veel alsnog kuikens groot. Ondanks dat de volwassen vogels in het veld niet altijd alarm geven blijken een aantal toch meerdere kuikens te hebben.

Problemen met predatie zijn er echter ook. Sommige gebieden gaan gebukt onder veel nestpredatie door steenmarter, vos en bunzing. De toenemende aantallen bruine kiekendieven die daarna grote aantallen kuikens uit het veld halen, zijn een enorme zorg. In één van onze gebieden telt een rietkraag maar liefst 14 nesten van deze roofvogel!! Wij zien graag dat het riet op deze plekken in het najaar wordt gemaaid waarmee hun vaste broedplekken ongeschikt wordt gemaakt.
Maar over het geheel zijn wij positief gestemd over het verloop van dit broedseizoen en lijkt de samenwerking tussen deelnemers, vrijwilligers en andere betrokkenen weer zijn vruchten af te werpen. We hopen dat de definitieve tellingen ons beeld in september zullen bevestigen.