Winterperikelen en ANLB

In de nieuwsbrief van januari plaatsten wij nog een reminder omtrent het onder water zetten van plasdrassen op uiterlijk 15 februari en het verhogen van het slootwaterpeil vanaf 1 februari. De ingetreden vorstperiode zet daar voorlopig even een streep door. Niemand zit te wachten op schade aan pompen en materiaal en bovendien houden de weidevogels zich voorlopig zuidelijk van de vorstgrens op. Controles van de NVWA op deze pakketten zijn voorlopig ook uitgesteld. Zodra de dooi is ingezet kunnen de pompen wel aan het werk worden gezet. Maak daarbij gebruik van het (hoge)water dat in het veld aanwezig is en houd dat vast.

De vorst brengt evenwel ook het voordeel met zich mee dat er ruige mest kan worden uitgereden. Op de ANLB-percelen met een rustperiode of kruidenrijk grasland, geldt een uitzondering dat daar ruige stalmest mag worden uitgereden over besneeuwde of bevroren ondergrond. In alle andere gevallen mag dat niet. Houd wel voldoende afstand tot de perceelsranden om te voorkomen dat dooiwater met mest de sloot in gaat lopen.

Voor dit moment wensen wij jullie eerst nog het nodige schaatsplezier.