Wist u dat & Ruige Mest

Ruige mest meldingen Mijn Boerennatuur

  • Definitie vaste mest: Dierlijke meststoffen van runderen, paarden of schapen, vermengd met stro
  • Er tenminste 5 en maximaal 20 ton ruige mest per ha moet worden uitgereden?
  • Van het uitrijden van de ruige stalmest moet binnen 1 week na het uitrijden melding worden gedaan.
  • Dat u nu de ruige mest melding ook zelf kunt doen via Mijn BoerenNatuur?  Dit kan door in te loggen in Mijn Boerennatuur, Door het perceel op de kaart te selecteren, komt de button Meldingen in beeld
  • De handleiding hiervan ook op de website staat.
  • Het pakket ruige mest alleen in combinatie met pakket t 1, 5 of 6 : (grasland met rustperiode,Kruiden rijk grasland (behalve pakket 5 h  kruidenrijke graslandranden) en extensief weiden)